Föreläsning: ”Psykos. När verkligheten förändras”

Tankar. Foto: Jeremy Perkins via Unsplash

Per Granvik, verksamhetsutvecklare inom vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg, samt Olle Herrström, som har egna erfarenheter av psykos, delar med sig av sin kunskap i ämnet psykoser.

Vad händer när någon drabbas av en psykos? Vad kan man göra själv och vad kan andra personer göra? Vilken behandling finns och hur kan man leva med en psykossjukdom?

Välkommen på en öppen föreläsning!
Tid: Onsdag 22 november kl. 15.
Plats: Trivselpunkten, Torget 7