Geoinfo tog flygbilden!

Balders hage sedd från ovan. Foto: Geoinfo, Staffanstorps kommun

Samtidigt som sexåringarna firade FN-dagen i Staffanstorp dokumenterade en stor drönare barnens firande genom att ta flygbilder 90 meter upp i luften över Balders hage.

Drönaren tillhör Staffanstorps kommuns kartavdelning Geoinfo vars viktigaste uppdrag är att göra olika typer av GIS-kartor och samla in grundinformation över kommunen.

– Den nya drönaren är vårt moderna komplement till traditionell mätning med totalstation och GPS, säger enhetschef Thomas Åkerholm.

På drönaren sitter en systemkamera av hög kvalitet som kan ta en bild varannan sekund. Bilderna fogas samman till en stor exakt och mycket detaljerad karta.

– Varje pixels koordinater kan utläsas exakt beträffande till exempel längd, höjd och vinklar.

Fokus i Geoinfos uppdrag ligger på stadsplanering och stadsbyggnadsfrågor.

– Vi jobbar med geografiska analyser, gör nybyggnadskartor och bistår stadsbyggnadskontoret med information. Den viktigaste uppgiften är att vara behjälpliga vid översiktsplanering. Vi tar fram kartmaterial, befolkningsstatistik, befolkningsutveckling och demografi, allt som behövs för en översiktsplan.

– Vi sätter även ut adresser och lägenhetsnummer och står också för den fysiska utsättningen när nya hus ska byggas, vi markerar var hörnen ska vara och kontrollerar efteråt att det blev rätt.

Totalt jobbar åtta personer på enheten. Geoinfo delar sin tid mellan Staffanstorps och Kävlinge kommuner.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt