Trygghetsvandring onsdag 22 november

Promenad. Foto: Samuel Foster by Unsplash

Häng med på en trygghetsvandring! Vandringen är tänkt att ge möjlighet att finna saker och områden som kan påverka känslan av trygghet. Exempelvis frågor som rör belysning, buskage, skadegörelse, hastighet och allmänt otrygga platser med mera.

Även denna gång kommer vi att gå runt i Staffanstorp, på ställen och bostadsområden i anslutning till centrum för att diskutera och titta på platser eller situationer som kan påverka trygghetskänslan. Denna trygghetsvandring riktar sig till boende i kommunen.

Datum och tid: onsdag 22 november kl. 18
Plats: samling utanför Pilegårdens huvudentré

Välkomna!

Liliana Lindström (M), ordförande i kommunens strategiska grupp för trygghetsfrågor.

Ingen föranmälan behövs, men frågor om trygghetsvandringen besvaras av Patrik Runesson, säkerhets- och trygghetsansvarig tjänsteman på Staffanstorps kommun, på telefon 046-25 11 00