Snart får Hjärupsborna service in på knuten

– Vi tänker på Hjärupsborna i första hand. Trekantsområdet ska inte försörja något annat än Hjärup. Burlöv har sitt, Staffanstorp har sitt och Lund har sitt, säger Mårten Mårtensson på Mims Invest AB.

Hjärupsborna har länge velat få bättre service på nära håll. I slutet av nästa år kan detta bli verklighet när trekantsområdet börjar utformas.

Bakom planerna att skapa ett serviceområde i trekanten precis mellan Lundavägen och Väståkravägen står Mårten Mårtensson och företaget Mims Invest AB.

– Vårt mål är att skapa ett trevligt serviceområde så att Hjärupsborna slipper ta bilen och åka långt varje gång de behöver något.

Han understryker att trekanten inte ska bli ännu ett externhandelsområde utan ett lokalt småföretagarområde med service och tjänster, även till exempel olika typer av företagslokaler för hantverkare som kan vilja ha sin lokal här.

Livsmedel och byggvaror

– Det är nu helt klart att PoG Woody Bygghandel ska öppna ett byggvaruhus på området. Sedan tidigare har vi Coop som ska starta en livsmedelsbutik på 2 500 kvm här. Vi för en dialog med Padel of Sweden om en anläggning och ett drivmedelsföretag har också hört sig för, berättar Mårten Mårtensson.

– Jag tänker mig att här utöver livsmedel och byggvaror ska finnas tandläkare, frisör, post, kemtvätt, optiker, allt sånt man behöver för sitt vardagliga liv.

Han understryker att området inte ska bli en stor yta av asfalt utan så grönt som möjligt.

Ett grönt område

– Det ska bli en grön miljö med träd, buskar och häckar, vilket även är ett önskemål från kommunen eftersom området blir ett ansikte för Hjärup även från motorvägen.

– Det tycker jag är kul, jag jobbade ju med sådant förr, säger Mårten Mårtensson och syftar på det tidigare företaget Skåneplantor i Staffanstorp.

Planeringen med att skapa ett serviceområde på det nära sex hektar stora området har pågått sedan 2014. Nu närmar projektet sig målgång.

Planarkitekt Jonathan Nygaard är en av dem som arbetar med planerna på kommunen.

– Detta är den sista utbyggnaden av Året runt-byn, säger han. Just nu inväntar vi dagvattenutredningen och så fort den är klar sänds detaljplaneförslaget ut på samråd, antingen i december
eller i januari.

Går allt planenligt kan detaljplanen antas under andra kvartalet 2018 vilket kan betyda byggstart någon gång under hösten.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

11 kommentarer till Snart får Hjärupsborna service in på knuten

 1. Jag delar oron som flera andra uttryckt över trafikplaneringen. Det är redan stökigt i korsningen framförallt på morgonen, något som skulle kunna lösas genom att Väståkravägen breddas med plats för en fil för vänstersvängande och en för rakt fram/höger. Den totalt sett bästa lösningen vore dock en rondell som antagligen även skulle sänka hastigheten på Lundavägen vid infarten till skolan.

  1. Hej!

   Kommunen har i samråd med konsulter vid tidigare tillfälle analyserat korsningspunkten med anledning av framtida exploatering och utbyggnationer i Hjärup. Enligt beräkningar kommer det behövas någon åtgärd i korsningen, men i slutändan är det ett beslut som Trafikverket får ta, då de äger 3 av 4 ben i korsningen (Väståkravägen är kommunal).

   I början av 2018 ska kommunen ha ett möte med Trafikverket och denna korsning kommer vara en av punkterna på dagordningen. Innan dess är det svårt att sia om vilken åtgärd som är mest lämplig att genomföra i korsningen.

   Med vänlig hälsning,
   Henrik Alvén
   Trafikingenjör, Staffanstorps kommun

   1. Hej!
    Tack för svaret. Vi verkar vara överens om att någon åtgärd behövs. Att detta är identifierat och att korsningen finns med på agendan är en bra början.

 2. Jag misstänker att Mårten vill bygga sin plåtskjul. Men det är ju inte särskilt snyggt nu när man tom byggt en skola i samma stil som villorna i området. Hur tänker kommunen kring utformningen av byggnaderna?

 3. Hoppas på ett gym!

 4. Intressant med gamla Lundavägen både norr och öster om området. 🙂 En snabb korrekturrättning på bilden vore på sin plats.

  1. Åtgärdat. Tack för påpekandet.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt, Stadbyggnadskontoret
   Staffanstorps kommun

 5. Kommer det att anläggas en rondell i korsningen Lundavägen och Väståkravägen i samband med detta?

  1. Jag tänkte ställa samma fråga då det annars lär bli kaos där.

  2. Hej Mats,

   inom ramen för detaljplanearbetet kommer detta inte att göras.

   Parallellt med planarbetet pågår även arbete att tillsammans med Trafikverket, som är väghållare för tre av de fyra benen i korsningen, undersöka hur korsningen Väståkravägen/Gamla Lundavägen i framtiden kan fungera på bästa sätt.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt, Stadbyggnadskontoret
   Staffanstorps kommun

   1. Jag har samma oro för att det kommer bli ett kaos i korsningen Lundavägen Väståkravägen. Jag hoppas att det går att lyfta våra åsikter för en omprioritering av behovet i samband med bygget.