Snart får Hjärupsborna service in på knuten

– Vi tänker på Hjärupsborna i första hand. Trekantsområdet ska inte försörja något annat än Hjärup. Burlöv har sitt, Staffanstorp har sitt och Lund har sitt, säger Mårten Mårtensson på Mims Invest AB.

Hjärupsborna har länge velat få bättre service på nära håll. I slutet av nästa år kan detta bli verklighet när trekantsområdet börjar utformas.

Bakom planerna att skapa ett serviceområde i trekanten precis mellan Lundavägen och Väståkravägen står Mårten Mårtensson och företaget Mims Invest AB.

– Vårt mål är att skapa ett trevligt serviceområde så att Hjärupsborna slipper ta bilen och åka långt varje gång de behöver något.

Han understryker att trekanten inte ska bli ännu ett externhandelsområde utan ett lokalt småföretagarområde med service och tjänster, även till exempel olika typer av företagslokaler för hantverkare som kan vilja ha sin lokal här.

Livsmedel och byggvaror

– Det är nu helt klart att PoG Woody Bygghandel ska öppna ett byggvaruhus på området. Sedan tidigare har vi Coop som ska starta en livsmedelsbutik på 2 500 kvm här. Vi för en dialog med Padel of Sweden om en anläggning och ett drivmedelsföretag har också hört sig för, berättar Mårten Mårtensson.

– Jag tänker mig att här utöver livsmedel och byggvaror ska finnas tandläkare, frisör, post, kemtvätt, optiker, allt sånt man behöver för sitt vardagliga liv.

Han understryker att området inte ska bli en stor yta av asfalt utan så grönt som möjligt.

Ett grönt område

– Det ska bli en grön miljö med träd, buskar och häckar, vilket även är ett önskemål från kommunen eftersom området blir ett ansikte för Hjärup även från motorvägen.

– Det tycker jag är kul, jag jobbade ju med sådant förr, säger Mårten Mårtensson och syftar på det tidigare företaget Skåneplantor i Staffanstorp.

Planeringen med att skapa ett serviceområde på det nära sex hektar stora området har pågått sedan 2014. Nu närmar projektet sig målgång.

Planarkitekt Jonathan Nygaard är en av dem som arbetar med planerna på kommunen.

– Detta är den sista utbyggnaden av Året runt-byn, säger han. Just nu inväntar vi dagvattenutredningen och så fort den är klar sänds detaljplaneförslaget ut på samråd, antingen i december
eller i januari.

Går allt planenligt kan detaljplanen antas under andra kvartalet 2018 vilket kan betyda byggstart någon gång under hösten.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

 

För mer information

 

Här finns mer information om detaljplanen: Hjärup nordost 4 detaljplan

För frågor som inte rör detaljplanering och allmän plats så hänvisar vi till exploatören: Mims invest