Årets trygghetsambassadörer utsedda

Grannsamverkan i Skånebyn och tre lokalavdelningar inom LRF är årets trygghetsambassadörer i Staffanstorps kommun.

De båda sammanslutningarna Grannsamverkan i Skånebyn i Hjärup och LRF:s tre lokalavdelningar blir årets trygghetsambassadörer i Staffanstorps kommun.

– De blir utomordentliga varumärkesbärare i vår fortsatta utveckling av Staffanstorp som en säker och trygg kommun, säger kommunens ansvarige för den strategiska trygghets- och säkerhetsplaneringen Patrik Runesson.

Staffanstorps kommun har sedan några år utvecklat ett säkerhetssamarbete med företaget Grannkompaniet AB som utvecklat applikationer Coyards för trygg grannsamverkan och Coprofs för företagarsamverkan.

Apparna ger möjlighet till snabb enkel kommunikation inom det lokala nätverket, ”till rätt person eller verksamhet vid rätt tidpunkt” och är ett sätt att hålla gemensam koll och kontakt inom ett bostads- och företagsområde.

Idag finns ett stort antal nätverk av samverkansgrupper inom kommunen som genom mapparna kan motta nyhetsbrev, med tips, råd, upplysningar och varningar som skickas ut av kommunen.

Årets trygghetsambassadörer är aktivt anslutna till de digitala samverkansapparna.

– Trygghet, engagemang och mod är Staffanstorps fysiska kärnvärden och bygger till stor del på att medborgarna känner anknytning och tar ansvar för sin närmiljö, grundförutsättningen för att Staffanstorp är en plats där människor tryggt kan leva, bo och arbeta, säger Patrik Runesson.

Att vara trygghetsambassadör i Staffanstorps kommun är en hederstitel som mottagaren behåller för alltid. Årets utnämningar sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december.

Du är aldrig ensam

– Appen (applikationen) Coyards ökar verkligen säkerheten och känslan av trygghet. Du kan larma om brott pågår, men också om du blivit rädd, sjuk och till exempel om det brinner. Du är aldrig ensam, säger Kaj Sjöstedt och Bo Dilton i Grannsamverkansgruppen i Skånebyn som i år utsett till Trygghetsambassadör i Staffanstorps kommun.

Nätverket får reda på allt misstänkt

– Vi är ensamföretagare och med appen Coprofs kan vi kan larma vid brott och om vi ser misstänkta saker, men även vid olycka eller sjukdom. GPS-funktionen i appen ger oss stor trygghet, säger fyra LRF:are vars lokalföreningar utsetts till Trygghetsambassadörer.

– Om misstänkta fordon eller personer rör sig i trakten så får vi reda på det. Vi tar registreringsnummer, tar bilder och ringar in var bilarna rör sig, så att vi lättare kan ge polisen information. Vi är ett stort nätverk, de allra flesta aktiva lantbrukare i kommunen har anslutit sig. Även andra på landsbygden är välkomna.

På bilden ser vi från vänster trygghetsmambassadörerna Fredrik Jörgensen, ordförande i LRF Staffanstorps sydvästra, Anders Månsson, ordförande i LRF Uppåkra-Knästorp, Håkan Olsson, ordförande samt Mats Olsson, initiativtagare och sekreterare i LRF Kyrkheddinge-Esarp-Bjällerup.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt