Fyra spår: bygget igång på flera platser

Hjärups fyra spår ska grävas ner och en bro ska byggas som sammanbinder östra och västra delen av Hjärup. Brons utformning är ännu bara ett förslag. Illustration: Metro Arkitekter/ Trafikverket

I slutet av oktober startade Trafikverket arbetet med de fyra nya spåren. Till att börja med märks bygget mest i Arlöv och Åkarp, medan de stora byggarbetena i Hjärup startar lite senare under 2018.

Byggstart i Hjärup efter nyår

I Hjärup kommer byggarbeten att påbörjas först efter årsskiftet. Banvallsvägen får en ny sträckning vid anslutningen till Lommavägen. Arbetet med den nya sträckningen startar preliminärt under våren.

Arbetet med den tillfälliga bron över järnvägen vid Vragerupsvägen startar också preliminärt till våren. Då byggs också en ny infart till Jakriborg.

Mer detaljerad information om de olika arbetsplatserna i projektet finns på Trafikverkets webbplats.

Upplev stationerna redan nu

Med hjälp av ritningar och underlag till de nya stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup har vi skapat virtuella miljöer för de framtida stationerna. Ta dig en titt på stationerna på din dator eller med hjälp av VR-glasögon (Virtual Reality).

I Trafikverkets interaktiva webbkarta kan du se hur de nya fyra spåren mellan Flackarp och Arlöv byggs och hur se nya stationsområdena i Åkarp, Arlöv och Hjärup förändras.