Nya belopp för maxtaxan den 1 januari 2018

Pengar med Astrid Lindgren på. Foto: Lisbeth Svensson

Den 1 januari 2018 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är Skolverket som årligen justerar beloppet för Staffanstorp och andra kommuner som tillämpar maxtaxa.

Inkomsttaket för maxtaxan höjs från 45 390 kronor till 46 080 kronor i månaden per hushåll.

En familj betalar för max tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. För det fjärde barnet betalar man ingen avgift.

För en förskoleplats blir den nya maxtaxan 1 382 kronor i månaden för det första barnet, 922 kronor i månaden för det andra barnet och 461 kronor i månaden för det tredje barnet. För en fritidshemsplats blir maxtaxan 922 kronor i månaden för det första barnet och 461 kronor i månaden för det andra respektive tredje barnet.