Nye kommundirektören har rötterna i Staffanstorp

Per Almström. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Staffanstorps kommuns nye kommundirektör Per Almström växte upp på Lorenz Nils väg och har gått på både Borggårdsskolan och Bråhögs-
skolan.

Namn: Per Almström
Aktuell: Ny kommundirektör i Staffanstorps kommun från årsskiftet
Ålder: 53 år
Uppvuxen: Född i Malmö, uppvuxen i Staffanstorp och Hallstahammar
Bor idag: Lund och Stockholm
Utbildning: Jur kand. i Uppsala
Familj: Hustru Maria och sonen Axel

– Jag tyckte om att bo i Staffanstorp som barn, här fanns alltid mycket kompisar och en nära sammanhållning bland föräldrarna. Jag och kompisarna spelade landhockey och fotboll, hittade på bus bland grannarna, vi cyklade till dammarna för att fånga grodor. Jag trivdes väldigt bra med skolan och med Triton där jag simmade. Jag var inte så glad när vi flyttade för 40 år sen, men jag fortsatte ett tag med simningen i Hallstahammar, en bruksort i Västmanland där jag sedan växte upp. Där spelades det även mycket bandy, så jag började göra det också.

Tillträder på nyåret

Fram till årsskiftet är Per Almström kvar som kommundirektör i Salems kommun dit han kom från jobbet som kommunchef i Perstorp, han har bland annat varit förvaltningsdirektör och chefsjurist på länsstyrelsen i Malmö och dessförinnan stadsjurist i Helsingborg och arbetat på domstol.

På fritiden gillar han att jaga, idrotta och mat i alla dess former. Både att äta och laga till.

– Jag har idrottat i hela mitt liv. Som liten simmade jag i Triton
under Sven-Bertil ”Bebbe” Mattssons ledning och var med i Svenska ungdomsmästerskapen, SUM-SIM.

Varför sökte du dig tillbaka till Staffanstorp?

Det lockar mig att arbeta i en kommun som vågar litet mera, vågar sticka ut hakan i olika frågor, vågar pröva på nya saker. Jag tror att alla kommundirektörer trivs i en sådan kommun. Sedan har jag alltid haft ett gott öga till Staffanstorp. Har man bott på ett ställe följer man gärna med vad som händer där så gott man kan, i alla fall via media.

Hur var Staffanstorp när du växte upp?

När jag bodde i Staffanstorp utmärkte kommunen sig väldigt starkt som en av de barntätaste kommunerna. Det skapade en väldig närhet, en pionjäranda, bland många som nyligen flyttat in. I vårt kvarter var det gemensamma kräftskivor, midsommarfirande, helt enkelt en nära sammanhållning. Och jag förstår att det är så fortfarande, det finns en närhet mellan medborgare, tjänstemän och förtroendevalda som är ovanligt i de flesta kommuner idag och som det är viktigt att bibehålla.

Vad är det mest spännande med Staffanstorp?

Flera saker, inte minst läget. Jag är säker på att Staffanstorp mitt mellan Malmö och Lund blir en viktig aktör i den utveckling som sker i Skåne med bland annat Greater Copenhagen. Utöver detta har vi Maxlab och ESS där Staffanstorp får en viktig roll som kommun på lagom avstånd och med väldigt bra kommunal service.

När jag var liten var Staffanstorp inte en kommun man arbetade i, utan pendlade ut från. Idag har den bilden förändrats. Det finns många fler arbetstillfällen idag, ett exempel är BMW:s nya logistik-center som kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson och tjänstemän jobbat hårt för.

Staffanstorp ligger bra till. Vi har alla fördelar med Malmö och Lund inom räckhåll, men kan samtidigt erbjuda en trygghet och närhet som blir alltmer åtråvärd. Jag vill att Staffanstorp ska vara det självklara alternativet för en blivande barnfamilj. Bra skolor är viktigt för att bli detta alternativ, det ska vara självklart att kunna erbjuda en rikt kultur- och föreningsliv och man ska veta att när jag blir gammal så blir jag väl omhändertagna av kommunen.

Vad betyder begreppet ”framtidens kommun” för dig rent spontant?

Att vi är en kommun som vill fortsätta att utvecklas, som inte slår sig till ro utan hela tiden tittar sig runtom i världen och säger: Vad kan vi göra bättre? En kommun som vill ge sina kommuninvånare mer än bara det nödvändiga, som kan erbjuda en riktigt bra kommunal service och som bidrar till att skapa engagemang och delaktighet, där medborgarna känner att de kan vara med och påverka, helt enkelt en inkluderande kommun. Det är framtidens kommun för mig.

Vad är den lilla kommunens styrka?

I den lilla kommunen finns ofta en större närhet och gemenskap och ett väldigt starkt engagemang, där kommuninvånarna inte upplever att allting bestäms där borta i kommunhuset, utan där vi beslutar tillsammans. I en liten kommun finns ofta en större lyhördhet än i den stora kommunen. Viljan att vara delaktig, att vara med och påverka, att gå samman i kvarteren, att inleda dialog med kommunen, är något som jag tror kommer att öka i ännu högre grad i framtiden.

Vad blir din viktigaste uppgift i jobbet?

Att ha ett nära samarbete med de förtroendevalda och tjänstemännen och utgå från det. Som tjänsteman är uppdraget att verkställa den politiska viljan, det blir min stora huvuduppgift.

Hur upplever du dig själv som chef?

Jag är nog väldigt inkluderande, inte särskilt detaljstyrande, utan försöker vara duktig på tillitsledarskap. Jag är ganska strukturerad och vill gärna ha ordning och reda och jag hoppar i regel inte på projekt utan att slutföra dem.

Hur blir du som kommundirektör?

Något jag vill fortsätta arbeta med är att vi ska vara en nära kommun där man känner att det inte är ett stort steg att gå upp och prata med kommundirektören. Jag tänker ha en öppen dörr till både verksamheterna, kommuninvånarna, näringslivet och föreningarna. Det ger mig väldigt mycket och jag tycker det är både viktigt och kul att träffa alla. Det är viktigt att få de här impulserna och intrycken utifrån, annars hamnar man lätt i en bubbla om man bara sitter på sitt kontor och gör ett sämre arbete som kommundirektör. Det är helt nödvändigt med en öppenhet utåt. Jag kommer att vara en ganska utåtriktad person på det sättet. Min ambition är att dörren alltid ska vara öppen. Vi i kommunhuset är ju alla till för kommuninvånarna.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt