Digital anslagstavla från årsskiftet

Digital anslagstavla. Illustration: Alva Esping

Från och med första januari hittar kommunens medborgare alla viktiga kommunala kallelser och kungörelser på en ny digital anslagstavla på Staffanstorps kommuns webbplats.

Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska motsvarigheten som idag finns till vänster i rådhusets entré.

Från årsskiftet måste alla Sveriges kommuner ha en officiell anslagstavla på sin webbplats. Det är den nya kommunallagen som innehåller denna förändring.

Den nya lagförändringen innebär att kommunerna inte längre är skyldiga att annonsera sina fullmäktigemöten i pressen, utan de kan istället publicera sina kallelser på den egna digitala plattformen.

– Vår digitala anslagstavla kommer att finnas lättillgänglig på kommunens webbsida. Här kan vi hämta och läsa alla viktiga kommunala handlingar som berör oss, som kallelser till fullmäktigesammanträden, anslagsbevis från justerade protokoll, detaljplaner och inbjudan till samråd, berättar Vesna Casitovski på Staffanstorps kommuns kansli.

Den nya anslagstavlan får även en direkt betydelse rent rättsligt. Tidpunkten då det justerade protokollet anslås offentligt digitalt blir i fortsättningen utgångspunkt för beräkning av tiden för överklagande för fullmäktiges och nämndernas beslut.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt