Skolval för förskoleklass och inför åk 7

Skolvalet för barn och elever som ska börja i f-klass eller åk 7 är nu öppet och ska göras innan 2018-01-21.

Skolvalet görs genom att gå in på Barn och utbildning, skolval. Där loggar ni som vårdnadshavare in på Mina sidor med BankId.