Vård och omsorg inrättar mottagningsfunktion

Vinter och snö vid Balders hage. Foto: Johanna Liwenborg

Från den 24 januari hänvisas alla ansökningar och frågor gällande insatser inom myndighetsenheten, vård och omsorg till ett telefonnummer och en e-postadress.

Telefontiderna utökas för att förbättra tillgängligheten och för att underlätta för medborgarna att hamna rätt.

Från och med den 24 januari kommer Vård och omsorgs myndighetsenhet att inrätta en mottagningsfunktion. Detta innebär att inkommande samtal avseende ansökan, anmälan, frågor om behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen(SoL) eller insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade(LSS), hänvisas till telefonnummer:

  • 046-25 11 04 mellan kl. 9-12 och 13-14 på vardagar. Efter telefontidens slut går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvarare så återkopplar vi inom 24 timmar under vardagar.

Vid samma tidpunkt införs en gemensam e-postadress för kontakt med vård- och omsorgs SoL- och LSS-handläggare, som utreder ditt behov och kartlägger vilket stöd du kan få. (Tjänsterna och vilken hjälp man har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).)

Med införandet av mottagningsfunktionen är vår förhoppning att kunna bidra till en högre tillgänglighet för våra kunder och samarbetspartners.