Underhållsarbete på Nevisborgslekan

Den 24 januari kommer arbetet att påbörjas med att byta ut grusen i sandlådorna på Nevisborgslekan. Arbetet är beräknat att pågå under vecka 4 och 5.

I sandlådorna under klätterställningen och gungställningen kommer grusen att bytas ut helt, medan den enbart kommer att fyllas på i sandlådan vid rutschkanan.

Då stora delar av lekplatsen kommer bli berörd och hållas avstängd, rekommenderar vi er att istället besöka en av de andra närliggande lekplatserna under dessa dagar.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med kommunens driftentreprenörer Green Landscaping AB.