Begränsad framkomlighet på Skolgatan i Staffanstorp

Framkomligheten på Skolgatan, del av Valhallavägen och Kyrkvägen kommer att vara begränsad till ett körfält från tisdagen den 30 januari till fredagen den 2 februari. Cykelvägarna kommer inte att påverkas. Arbetet är ett renoveringsarbete på vattenledningsnätet.

Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att att uppstå under arbetets gång. Välj gärna annan väg om möjligt.

Arbetet utförs av VA-Gruppen AB.
Har du några frågor kontakta Bengt Malmgren 0705-45 49 03