Uppåkra kulturarv uppmärksammas nationellt

Fynd Bryn Foto & Licens: LUHM By: uppakra.se

På torsdag 1 februari tar Uppåkra historiska kliv in i Sveriges riksdag. Talmanskollegiet arrangerar tillsammans med stiftelsen Uppåkra arkeologiska centrum ett seminarium vars syfte är att stärka det nationella engagemanget kring Uppåkra.

Riksdagen bjuder in till ett seminarium som handlar om kulturarvet Uppåkra i Skåne. Målet är att skapa en nationell uppmärksamhet om Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. Visionen är att Uppåkra blir ett tvärvetenskapligt centra där olika vetenskaper möts, med barnen i fokus.

 Uppåkra förtjänar nationell uppmärksamhet givet dess unika historia, vi är otroligt glada för att talmännen i riksdagen insett storheten, säger Karin Nilsson, verkställande ledamot i stiftelsen Uppåkra arkeologiska center.