Ordningsvakter och kameror ökar tryggheten

Ordningsvakter på festival i Hjärup. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

I en stor satsning för att säkerställa tryggheten på centrala platser, gator och torg, ska Staffanstorps kommun anställa ett antal ordningsvakter. Samtidigt utökar polisen sin kameraövervakning i centrum.

– Vi kan aldrig acceptera att människors frihet inskränks till följd av otrygghet i samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Därför har kommunstyrelsen tagit beslutet att anställa ett antal ordningsvakter inklusive en säkerhetschef som ska kunna arbeta skift även på helger och nätter.

– Invånare och företagare drabbas hårt när polisresurserna är otillräckliga. Ordningsstörande, skadegörelse, misshandel och bråk har tyvärr blivit vanligare och människors frihet beskärs när de inte längre vågar röra sig fritt på gator och torg.

– Men utan fysiska personer på plats med mandat att ingripa blir effekten av andra åtgärder tyvärr begränsad, säger Christian Sonesson.

Beslutet om att anställa åtta till nio ordningsvakter inklusive en ansvarig chef togs på kommunstyrelsens sammanträde den 4 december.

– Vi ska inrätta en helt ny trygghets- och säkerhetsenhet och chefen för denna ska rekryteras snarast möjligt i en seriös satsning som ska vara över tid, understryker kommundirektör Per Almström på Staffanstorps kommun.

– Detta är unikt. Staffanstorps kommun är den första kommun jag känner till som tagit ett så här stort steg framåt. Trygghet och säkerhet är en stor fråga för oss

Kameraövervakning

Staffanstorp har länge varit pionjär inom förebyggande trygghetsarbete.

Ett exempel är det stora märkDNA-projekt som genomförts i samarbete med polisen, nationellt kallat Staffanstorpsmodellen, samt det projekt för grannsamverkan där grannar via apparna Coyards för boende och Coprofs för företagare, kan tipsa varandra om misstänkta skeenden i närområdet.

Men den ökande otryggheten på gator och torg har gjort att ytterligare åtgärder måste vidtas av både kommun och polis. Staffanstorps kommun har redan idag kameraövervakning på flera strategiska platser. Totalt finns ett 60-tal utplacerade kameror och ansökningar har lämnats in till länsstyrelsen om fler.

Polisen satte i december upp tillfälliga kameror vid torget i Staffanstorp och har nu fått tillstånd av länsstyrelsen att ha kvar dem till 2020. Tanken är att kamerorna ska ha en förebyggande effekt och ge ökad trygghet.

Även bättre belysning planeras på vissa platser och grannsamverkansarbetet ska fortsätta utvecklas.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

En kommentar till Ordningsvakter och kameror ökar tryggheten

  1. Med tanke på säkerheten efterlyser jag att buss 172/174 och 166 kan ha ung samma avgångstider /ankomsttider vid Storgatan. Kommer man till Staffanstorp på kvällen känns det inte tryggt att gå hem även om det bara är 2 till 3 hållplatser. Inte trevligt att stå och frysa 30 minuter. Finns det ingen inom kommunen som kan ta denna fråga med Skånetrafiken? Jag har själv försökt men utan resultat. Därför blir det bil i stället.