Träffa representanter för kommun och polis

Skylt om märkDNA vid infart till Hjärup. Foto: Ivar Sjögren

För att stärka grannsamverkan och för att förebygga brott samt öka dialogen med kommuninvånare kring brottsförebyggande åtgärder, så kommer polis och kommun under 2018 att träffa medborgare på plats ute i kommunens bostadsområden. Första tillfället är tisdag 13 februari kl. 17.30-20.

Ni som är intresserade är välkomna att få information om vilka metoder och möjligheter kommun och polis har för att hjälpa er. Vi kan berätta och visa hur man kan komma igång med att starta grannsamverkansgrupper i era bostadsområden, få information om märkDNA och andra brottsförebyggande metoder. Kommunen och polisen använder sig i dag av systemet Coyards för grannsamverkan.

Vi ser gärna att ni som redan har startat grannsamverkansgrupper eller redan är medlem i någon Coyardsgrupp också kommer och träffar oss för att utbyta erfarenheter och diskutera.

Tisdag 13 februari kl. 17.30-20 kan ni träffa oss i Hjärup på Hökplan i Skånebyn. Polisens husbil kommer att finnas på plats. Har ni frågor eller funderingar välkomna att kika förbi och snacka lite med oss.

Patrik Runesson, Strategisk Säkerhets och trygghetsplanering
Christer Stålhandske, Kommunpolis