Begränsad framkomlighet på Skolgatan i Staffanstorp

Framkomligheten på Skolgatan kommer att vara begränsad till ett körfält från tisdagen den 13 februari till fredagen den 16 februari. Arbetet är ett renoveringsarbete på vattenledningsnätet.

Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att att uppstå under arbetets gång. Välj gärna annan väg om möjligt.

Arbetet utförs av VA-Gruppen AB.
Har du några frågor kontakta Bengt Malmgren 0705-45 49 03