VA-arbete på Smidesvägen i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet på Smidesvägen i Staffanstorp. Renoveringen påbörjas den 15 februari och beräknas pågå till slutet av april.

Vatten- och spillvatten ledningar på huvudledningarna kommer att bytas ut, nya servisanslutningar vid tomtgränsen av vatten-, spill och dag kommer att utföras.

Berörda fastighetsägare och näringsidkare är informerade via brev.

Frågor kan ställas till VA-ingenjör Stefan Lundström 046-25 12 67 eller till entreprenören VA-gruppen AB, platschef Bengt Malmgren 0705-45 49 03.