Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 19 februari, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat utbetalning av lokalt partistöd för år 2018 i Staffanstorps kommun, ändring i arbetsordningen för kommunfullmäktige samt motioner och avsägelser av uppdrag att behandlas.

Läs mer

Vattenavstängning på Furuvägen och Hallonvägen

Fredagen den 16 februari kommer vattnet att stängas av på Furuvägen och Hallonvägen i Staffanstorp. Vattnet stängs mellan klockan 8 och 16.

Läs mer

Trygghetslarmen ska vara trygga

Under förra veckan drabbades Staffanstorps kommun av ett avbrott i de trygghetslarm som används inom äldreomsorg och LSS-verksamhet. Felet berodde på ett problem i en server, och innebar att under flera timmar gick inte larm fram till den personal som ska ta emot larmen och vidta åtgärder.

Läs mer

IWänskap firar 10 års jubileum

– Så många trevliga, intressanta kvinnor vi mött genom åren, och så roligt vi har på våra möten! Under 2018 ska vi uppmärksamma vårt jubileum lite extra och håller nu på att ta in tips och idéer från våra härliga deltagare, säger initiativtagaren Monica Smidelik, Staffanstorp Inner Wheelklubb.

Läs mer