Trygghetslarmen ska vara trygga

Under förra veckan drabbades Staffanstorps kommun av ett avbrott i de trygghetslarm som används inom äldreomsorg och LSS-verksamhet. Felet berodde på ett problem i en server, och innebar att under flera timmar gick inte larm fram till den personal som ska ta emot larmen och vidta åtgärder.

För många äldre och sjuka är trygghetslarmet den livlina som gör det möjligt för dem att bo kvar i sina vanliga bostäder, och ändå kunna förlita sig på att snabbt få hjälp om något händer. Staffanstorps kommun ser oerhört allvarligt på det inträffade, och vidtar nu en rad åtgärder för att det inte ska kunna hända igen.

–Är man i behov av hjälp är det jätteviktigt att man kan lita på att kommunens system fungerar. Ingen ska behöva känna sig osäker över vad som händer när de trycker på larmknappen så detta är en ytterst prioriterad fråga, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

Trygghetslarmen kommunicerar över mobilnätet, och är beroende av samma master och infrastruktur som vanliga mobiltelefoner. När störningar uppstår i nätverket, och det finns misstanke om att larmen inte fungerar, ska en krisplan aktiveras. Den innebär att personal ringer runt till, eller besöker, alla som har larm. På så vis får brukarna information om att larmen inte fungerar och vart de ska vända sig om något händer, och personalen kan försäkra sig om att brukarna mår bra och inte är i omedelbar fara.

Sedan händelsen förra veckan har socialförvaltningen i Staffanstorp arbetat tillsammans med kommunens IT-enhet och det företag som levererar larmsystemet för att skapa ytterligare backup-lösningar för olika fel som kan tänkas uppstå. Bland annat har personalen i de verksamheter som svarar mot trygghetslarmen fått ett journummer som de kan ringa om det blir problem med servern igen, och en lösning för att kunna lägga över driften på extern server vid avbrott håller på att tas fram.

–Vi gör allt för att det här inte ska hända igen. Trygghetslarmen är i grunden en bra lösning som skapar väldigt stor trygghet för de som behöver det, säger Leila Misirli som är chef för vård och omsorg i Staffanstorps kommun.

Staffanstorps kommun har drygt 400 trygghetslarm för närvarande. Merparten av dem finns hemma hos personer som har stöd från hemtjänst.