Information med anledning av boende i husvagn

Temperatur. Foto: Staffanstorps Kommunfastigheter

Kompletterande information och sakupplysningar med anledning av en tidningsartikel ”Så kallt att det inte går att sova” i Sydsvenskan den 2 mars.

När Migrationsverket började sända nyanlända till Staffanstorp utan att först kontrollera med kommunen om det fanns något boende, fick några ensamma, vuxna, män bo i husvagn. För närvarande bor sex personer i husvagnar. Dessa husvagnar är vinterbonade. Det har dock funnits tillfällen då temperaturen under kortare perioder understigit vad som är acceptabelt. Det har då uppmätts temperaturer kring 15°C. Detta har då omedelbart åtgärdats, bland annat genom att extra värmeelement/värmefläktar installerats i vagnarna.

En anledning till att temperaturen sjunkit så lågt vid vissa tillfällen är att matlagning förekommit i själva husvagnarna (brödrostar, vattenkokare med mera) och säkringarna utlöst på grund av överbelastning. Mat ska lagas i den särskilda köksvagn som finns i anslutning till husvagnarna, vilket också tydligt har kommunicerats till de boende.

Kommunen har senast idag (2 mars) genom vårt fastighetsbolag genomfört temperaturmätningar. Mätningarna har skett i enlighet med Boverkets normer. De uppmätta temperaturerna har då varit mellan 19,6°C och 26,2°C.

Det har också rapporterats problem med det gemensamma köket. Detta har bland annat sin grund i att en vattenledning frusit sönder som en följd av att dörren till köksvagnen blåst sönder, då den inte stängts som den borde av de som bor där, trots upprepade tillsägelser om att dörrar måste stängas. Detta har lett till omfattande skador på dörren och till att kopparrör och kranar frusit sönder. I köket har också flera spisplattor satts på och sedan låtits vara på, trots att ingen varit där och spisvred har tagits sönder. En omfattande oordning har uppmärksammats, med sopor som inte kastats i sopkärlen och disk som inte diskas.

Fastighetsbolaget är och har varit på plats minst en gång per vecka, ibland två till tre gånger per vecka. De boende har ett journummer att ringa om bekymmer uppstår. I det fall det har skett har bolagets personal snabbt varit på plats.

Enbart två av de sex personerna som bor i husvagnarna har accepterat att skriva under kontrakt och därmed betala hyra. Den 21 november och den 22 februari har det funnits tider bokade för kontraktsskrivning, men de boende har av olika anledningar vägrat att skriva under. Det innebär att vissa av de boende som bott sedan hösten inte betalat någonting alls i hyra hittills. Hyran är satt till 1 800 kronor per månad. Den hyresnivån ryms inom ramen för den ersättning som de boende får. Etableringsersättningen från Försäkringskassan uppgår till 6 700 kronor per månad för en vuxen nyanländ.

I fyra av sex fall förekommer det alltså i juridisk mening inget hyresförhållande, vilket är oacceptabelt. Därför kommer dessa fyra personer i nästkommande vecka på nytt beredas möjlighet att teckna hyresavtal.

I fredags eftermiddag hölls ett möte i Rådhuset med fyra av de boende. Under mötet diskuterades boendesituationen. Under helgen har värme och el fungerat som den ska. Dörren till köksutrymmet är lagad och nu försedd med dörrstängare och dörrstopp.

Texten uppdaterad kl. 11.10 den 5 mars 2018. 

Per Almström, kommundirektör, Staffanstorps kommun

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.





24 kommentarer till Information med anledning av boende i husvagn

 1. Sydsvenskan ger ju en starkt vinklad och missvisande bild i och med att man inte kollar upp t ex orsaken till att strömmen gått upprepade gånger och andra brister som de boende klagar över. Att man kunnat bo där månadsvis och ”vägrat” skriva på kontrakt = bott gratis är ju helt barockt! I normala fall skulle det leda till vräkning. Bra att kommunen nyanserar Sydsvenskans snyftreportage, där de ”uthängda” ju själva uttalar sig, apropå uthängning…


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »