Skånevägen avstängd vid Ingelstadsvägen

Mellan den 6 mars och 9 mars kommer Skånevägen vara avstängd för genomfart vid Ingelstadsvägen. VA-verket ska utföra renoveringsarbete på vattenledningsnätet samt byta en ventil.

Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att uppstå under arbetets gång. Följ väganvisning eller välj gärna annan väg om möjligt.

PEAB Sverige AB
Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10