Återvinningsstationen vid Dalbyvägen flyttar till Järnvägsgatan

Återvinningsstation i Hjärup. Foto: Johanna Liwenborg

I samband med byggarbetet på Sockerbruksområdet försvinner återvinningsstationen på Dalbyvägen. Ny placering blir på grusparkeringen på Järnvägsgatan

Flytten kommer att ske någon gång under vecka 10.

Här du kan lämna tidningar och förpackningar av kartong, plast, metall och glas. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna. Mer information om återvinningsstationerna i kommunen hittar du här.