Inspirations- och föreläsningskväll inför valet 2018

Tisdagen 27 mars välkomnas intresserade personer att medverka på en inspirations- och föreläsningskväll inför höstens riksdags, kommun- och landstingsfullmäktigeval.

Under kvällen kommer ni få information från Valnämnden i Staffanstorps kommun om möjligheten att jobba som röstmottagare under höstens val och information om nyheter i vallagen. Det finns möjlighet att ställa frågor till valnämndens ledamöter samt anmäla sitt intresse att jobba som röstmottagare.

I arbetsuppgiften som röstmottagare ingår, bland annat, att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och lägga dem i urnan, hjälpa de väljare som ber om det samt granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Pernilla Berlin, verksam som valobservatör för EU och OSSE, kommer hålla en föreläsning om hur det är att verka som valobservatör i en internationell valobservationsinsats.

Valobservatörer bidrar till att säkra medborgares demokratiska rättigheter och bidrar också till internationell fred och utveckling. Valobservation handlar om att följa valprocessen från början till slut för att se hur den överensstämmer med den lokala vallagen och landets internationella åtaganden.

Plats: Hagalidsskolans aula, Hagalidsvägen 4, 245 45 Staffanstorp

Tid: kl. 18.30 – 20.00

Anmäl deltagande senast 23 mars till valnamnden@staffanstorp.se

Varmt välkomna önskar

Valnämnden i Staffanstorps kommun