Uppåkra och ESS intar scenen i Bryssel!

Flygfoto över Uppåkra Foto och licens: Mattias Andersson

Tisdag 20 mars anordnas en konferens i Bryssel med anledning av det europeiska kulturarvsåret 2018. Ett projekt som man tror kan ha stor effekt i Europa de kommande åren är samarbetet mellan Uppåkra, European Spallation Source (ESS), MAX IV och Science Village Scandinavia.

– Att koppla samman Uppåkra och forskningsanlägg- ningarna för barn känns hisnande och spännande, säger Karin Nilsson, verkställande ledamot i Uppåkrastiftelsen. Barnen arbetar idag med den arkeologiska metodiken på Uppåkra. Detta ”detektivarbete” kan nu ta steget in i naturvetenskapen och få ytterligare pusselbitar för att förstå och tolka vår historia genom framtidens teknik.

– Det finns utrymme för kulturarvsforskning i anslutning till ESS och MAXIV. Det är ett ypperligt tillfälle för arkeologi och annan kulturarvsforskning att ta tekniken till hjälp. Genom barnen kan vi också, stimulera till tvärvetenskapliga studier, samt öka kunskapen hos allmänheten, säger Pia Kinhult, Head of Host states relations på ESS.

För två år sedan påbörjades arbetet med att föra samman den unikt historiska platsen Uppåkra med framtidens forskning på MAXIV och ESS. Bakom initiativet stod Uppåkra och Science Village Scandinavia. Med kulturarvsforskning hos forskningsanläggningarna vill man se hur man kan tillgängliggöra forskningen för barn, och då med Uppåkra som utgångspunkt. Under våren söks nu medel för att göra ett pilotprojekt med detta som utgångspunkt.

På tisdag 20 mars kommer Karin Nilsson och Pia Kinhult att gemensamt presentera projektet för Europeiska kommissionen.

– ESS är ett europeiskt projekt i världsklass, nu kommer Uppåkra ta stora kliv framåt även i Europa. Vi är otroligt stolta över att Europeiska kommissionen ser potentialen i detta och det vi kommer att erbjuda barn är världsunikt, säger Karin Nilsson, som hoppas att pilotprojektet startar under hösten.

Kontakt

Karin Nilsson, verkställande ledamot, Uppåkrastiftelsen,
0708-92 21 99
Pia Kinhult, head of host states relations, ESS,
0721-79 23 29