Arbete vid bullervallen i norra Hjärup

Bullervallen inom den röda markeringen ska flyttas en kort bit. Bild: Trafikverket

Trafikverket har börjat med förberedande byggarbeten i Hjärup för de fyra spåren och den nya stationen. Ett av dessa arbeten är att flytta bullervallen vid Vragerupsvägen i sidled en kort bit, för att göra plats för fler järnvägsspår.

Det är det första byggarbetet i Hjärup, senare under våren startar byggarbeten på flera platser i orten. Trafikverket arbetar normalt vardagar mellan kl. 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Trafikverket förbereder också för den tillfälliga bron över spåren vid Vragerupsvägen. Bron kommer att ersätta vägtunneln under spåren som finns där idag och bron kommer fungera som tillfällig förbindelse över järnvägen under delar av byggtiden. Läs mer på trafikverkets webbplats >>