JO har avslutat ärendet

JO-anmälan.

Den 8 mars inkom en anmälan till justitieombudsmannen (JO) angående en text publicerad på Staffanstorps kommuns webbplats. JOs bedömning är att anmälan varken ger anledning till någon åtgärd eller uttalande i frågan. JO avslutar därmed ärendet. 

Efter en artikel i Sydsvenska Dagbladet valde Per Almström, kommundirektör i Staffanstorp, att komplettera informationen i ett inlägg på staffanstorp.se. Anmälarna ansåg att kommunens publicering stred mot grundlagen, vilket JO inte håller med om.

– Jag var aldrig orolig över att JO skulle ta upp frågan för prövning, men det är känns bra att det är utrett och att JO har kommit till denna slutsats, att direkt avskriva frågan, säger Per Almström, kommundirektör.