Information kring inbrottet i rådhuset

Rådhuset. Foto: Staffanstorps kommun

Rådhuset hade inbrott under helgen den 17-18 mars. Datorer, telefoner och annat stals och vilket ledde till att några av de kommunala verksamheterna hade problem att jobba i början av veckan. 

Brottet polisanmäldes omedelbart och polisen har gjort en teknisk undersökning. Vad som stulits är i huvudsak klarlagt; det handlar framförallt om datorer, läsplattor, mobiltelefoner och andra materiella ting. Några nycklar blev också stulna i samband med inbrottet. Låsen är dock utbytta, så ingen enskild riskerar att drabbas. Det finns ingenting som tyder på att gärningsmännen försökt komma över känsliga uppgifter eller liknande. Känsliga uppgifter från kommunens dokument ska inte heller kunna hamna i fel händer då material enligt direktiv sparas på servrar, inte lokalt på datorerna.

Inbrottet har föranlett att en rad åtgärder kommer att vidtas för att förbättra säkerheten i rådhuset.

Presskontakt Per Almström 046-25 12 44