Säkerhetschef rekryterad från polisen

Emma Björk blir chef för Staffanstorps kommuns nya trygghets- och säkerhetsenhet. Hon är polis med lång erfarenhet och arbetar idag som gruppchef vid regionala utredningsenheten i Malmö, där hon leder såväl arbetsledare som förundersökningsledare och utredare.

Förutom polisutbildningen har hon en kandidatexamen i organisation och ledarskap.

Emma Björks huvuduppgift blir inledningsvis att bygga upp den nya trygghets- och säkerhetsenheten och anställa ett antal kommunala ordningsvakter. Uppdraget är dock bredare än så och handlar om att ta ett helhetsgrepp över trygghets- och säkerhetsfrågor i kommunen. Hon tillträder sin tjänst i maj.

– Vi är väldigt glada för den här rekryteringen. Med en erfaren och välmeriterad polis som ny chef för trygghets- och säkerhetsenheten är jag övertygad om att vi ska kunna ta säkerhetsarbetet till en ny nivå, säger Per Almström, kommundirektör. 

-Det känns väldigt bra att kunna välkomna Emma till Staffanstorps kommun. Hon blir central i arbetet med den största satsningen på säkerhet och trygghet som gjorts i kommunens historia. För mig är tryggheten en politiskt prioriterad fråga och en fråga som jag vet att många medborgare värdesätter högt, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Bakgrund

I december fattade kommunstyrelsen beslut om att bygga upp en organisation med kommunala ordningsvakter. Syftet är att öka tryggheten för medborgarna i Staffanstorps kommun. Ordningsvakterna ska kompletteras med utökad kamerabevakning, bättre belysning, stöd till frivilliginsatser, grannsamverkan med mera.

Sedan i december har torget i Staffanstorp varit kameraövervakat och flera tillståndsansökningar har lämnats in till länsstyrelsen om utökad kamerabevakning, både i Staffanstorp och i Hjärup.