Vattenavstängning runt Åkershus i Staffanstorp

Torsdagen den 5 april klockan 21 kommer vattnet att stängas av runt Åkershus. Vattnet stängs på grund av reparation på vattenledningsnätet. Arbetet beräknas pågå hela natten.

Fastigheter som berörs av avstängningen är boende på Åkershus 14, 15 och 16, Blekingevägen 1, 2 och 3 samt Västergatan 1 och 3
Berörda fastigheter är informerade via brev uppsatta i samtliga trappuppgångar.

Vatten finns att hämta vid g/c-vägen vid Anneroskolan
Om ni har möjlighet ber vi er att tappa upp vatten innan avstängningen.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljus kläder.

PEAB Sverige AB
Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10