Staffanstorp får nytt badhus

Badhus. Inspirationsskiss exteriör. Illustration: Liljevalls arkitektbyrå

Nu är det klart! Ett nytt modernt badhus ska ligga på den plats där Åttans idrottsplats tidigare legat.

Planer och diskussioner kring ett nytt badhus som ersätter det gamla Bråhögsbadet har funnits i många år i kommunen.

– Det gamla badhuset är snart 50 år och har tjänat ut både tekniskt och på flera andra sätt, säger VD Göran Sturesson på Staffanstorps kommunfastigheter AB.

Det slutgiltiga beslutet togs av ett enigt kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun vid mötet den 19 mars.

Flera olika förslag hade förts fram, som att bygga nytt där Bråhögsbadet finns idag, att bygga vid Hagalid/Staffansvallen eller på Åttans gamla idrottsplats.

Valet föll på Åttans idrottsplats av flera skäl, främst för att här finns bäst möjlighet till p-platser för bilar och bussar, tryggast cykelförbindelser från centrum samt ett bättre och enklare läge för Hjärupsborna.

En viktig fördel med att flytta badhuset är att Bråhögsbadet kan vara i drift under hela byggtiden. En stängning hade inte minst drabbat skolornas simverksamhet.

Utom- och inomhus

– Vissa saker är bestämt i förväg, som storlek på bassänger och vilken typ av bassänger badhuset ska ha. Övriga detaljer bestäms under själva projekteringen, berättar Göran Sturesson.

I det nya badhuset planeras en inomhusbassäng med det ovanliga måttet 25 x 25 meter som öppnar upp för möjlighet att ha både träningssimning och andra aktiviteter samtidigt. Utomhus blir det en 50-meters bassäng med trampolin och vattenrutchkana. Badhuset planeras även innehålla en multibassäng med höj- och sänkbart mellangolv för både babysim och vattengympa med lyftplan för funktionshindrade, barnbad, bastu- och relaxavdelning, omklädningsrum, entréhall med serveringsyta för café, kontorsrum för simklubb och personal, aktivitetsrum och tekniska utrymmen.

Detaljplan inledd

En förstudie har utförts av arkitektbyrån Liljevalls i Göteborg som har ritat en lång rad badhus över hela landet, bland annat Sjöbos nya badhus.

Arkitektbyrån har försett Staffanstorps kommunfastigheter AB och de politiska beslutsfattarna med ett väl underbyggt förslag samt skisser över hur badhuset ska kunna se ut.

Staffanstorps kommun ska driva anläggningen och byggherre och hyresvärd blir därmed Staffanstorps kommunfastigheter AB.

– Nu inleds arbetet med detaljplan samtidigt som vi gör en offentlig upphandling på entreprenadsidan och inleder projekteringen. Med en beräknad byggtid på cirka 24 månader kan badhuset i bästa fall vara färdigt redan om tre år, säger Göran.

Det nya badet bedöms få cirka 160 000 badgäster per år.
Bråhögsbadet besöks av cirka 135 000 badande per år. Investeringskostnaden beräknas till 200 miljoner.

Badhus. Inspirationsskiss interiör. Illustration: Liljevalls arkitektbyrå

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt