Sju- och åttavåningshus ger 300 nya bostäder

Södra Stanstad. Illustration: Veidekke/Plan-och byggnadskonst i Lund AB

– Vi planerar för ett nytt torg som ska vara som en entré in till centrum. Man ska från Malmövägen naturligt kunna se att detta är början av Staffanstorp centrum, säger plan- och exploateringschef Karolina Gnosspelius.

Cirka 300 nya bostäder och en ny vårdcentral planeras i ett förtätningsprojekt av kvarteret Södra Stanstad i centrala Staffanstorp.

– Det blir totalt tre nya kvarter. Vi föreslår i planen högst sju våningar på vårdcentralstomten och upp till åtta våningar på tomten närmast Malmövägen i de tre kvarteren. Dels vanliga lägenheter i fler- bostadshus, samtidigt som en viss del ska vara trygghetsbostäder, säger Karolina.

Projektet knyter samman centrum i ett förtätningsprojekt där dagens öppna ytor och låga bebyggelse ska ge utrymme för fastigheter på mellan fyra och åtta våningar. Området ses även som en förlängning av Storgatan vilket innebär att det ska beredas plats för butiksytor i bottenplanet.

Två detaljplaner

I samband med samrådet hösten 2017 togs beslutet att dela området i två detaljplaner.

Uppdelningen beror på att man snabbt vill kunna sätta igång arbetet med att bygga den nya vårdcentralen, för att när den är färdig kunna riva den gamla i samband med att arbetet i den östra delen av området startas. Denna del omfattar även en del grönytor (alternativt cykelparkeringen) längs Malmövägen samt delar av badhusområdet vid gamla Bråhögsbadet.

I den första delen av projektet skapas ett helt nytt kvarter där det gamla busstorget ligger idag. Området är 3 800 kvm stort och här planeras ny vårdcentral, folktandvård, butiks- och verksamhetslokaler samt bostäder. Granskningen av den första delen avslutades de första dagarna av april.

Andra delen av projektet, där vårdcentralen ligger idag, är två hektar stort, och kommer att behandlas som en egen detaljplan under andra halvåret 2018.

Byggherre är Veidekke som erhållit markanvisningen för alla tre kvarteren. Just nu håller mera exakta planritningar på att utformas.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till den karaktäristiska Stanstadsstilen som utformades i gestaltningsprogrammet 1990 i samband med ombyggnaden av Staffanstorps centrum, med riktiga kvartersbildningar, tät småskalig miljö och tidlös skånsk arkitektur av småstadskaraktär.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

7 kommentarer till Sju- och åttavåningshus ger 300 nya bostäder

 1. Var finns bostadsparkeringen, gästparkeringen, pendelparkeringen?

 2. Detta var alltså den huvudsakliga anledningen till att flytta badhuset, inte parkeringsbehov och drift under byggtiden!?

 3. Det behövs verkligen hyresrätter, billiga till våra ungdomar och de som sitter i dyra idag!
  Jag hoppas ni tänker på detta!
  Bostadsrätter i all ära men ungdomarna har ju inte de pengarna!

 4. Jag tycker att det rimmar dåligt med höghus och småstadskänsla.
  Högst 4-5 våningar sen tycker jag det blir för högt.

  1. Instämmer det behövs fler hyresrätter. Hoppas att något parti lyfter frågan om boende för människor som inte har råd eller möjligheter att köpa egen bostad.

 5. Snälla lyssna nu på kommunens invånare och bygg en del hyresrätter, det behövs!

  1. Jag bor i kommmunen och tycker inte att det behövs några hyresrätter.


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »