Föreningsledare får Kompassrosen

Gustav Plantin, 21 år och ordförande i Staffanstorp United, tar emot Kompassrosen för att han ”med värdebaserat ledarskap har vänt motsättningar till tolerans och samarbete och bidragit till ett bättre samhälle med fotbollen som verktyg.”

Sammanslagningen av de två rivaliserade fotbollslagen Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF till nya Staffanstorp United har lett till förnyelse och förändring i Staffanstorp. Fotbollsklubben har fått en positiv tillväxt samtidigt som glädjen, gemenskapen och inkluderingen förbättrats. Den 16 april tar Gustav Plantin emot stipendiet på Kungliga slottet.

Om Kompassrosen

Varje år nomineras hundratals unga ledare för sitt engagemang och sin drivkraft att på skilda sätt och i olika branscher verka för förändring och förbättring med stöd i sitt ledarskap. I år delas Kompassrosen ut för 12:e året i rad och hittills har 34 unga ledare fått stipendiet. Bakom stipendiet står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Kompassrosceremonin är den 16 april och stipendiet delas ut av H.M. Konungen på Kungliga slottet. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium som delas ut till fyra unga ledare under 25 år. Pengarna ska användas till personlig ledarskapsutveckling. Seminariet Ungt Ledarskap som arrangeras tillsammans med Scouterna äger rum den 7 maj i Malmö.