VA-arbete på Industrivägen i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet på Industrivägen i Staffanstorp. Renoveringen påbörjas måndagen den 16 april och beräknas pågå till slutet av maj.

Samtidigt kommer GC-vägen inom arbetsområdet att byggas om.
Renoveringen är en fortsättning på VA-arbetet på Smidesvägen som påbörjades i februari 2018. Läs mer här>>

Framkomligheten kommer att vara begränsad så vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att att uppstå under arbetets gång. Välj gärna annan väg om möjligt.

Frågor kan ställas till VA-ingenjör Stefan Lundström 046-25 12 67 eller till entreprenören VA-gruppen AB, platschef Bengt Malmgren 0705-45 49 03.