Hur vill vi bo när vi blir äldre?

Höstens populära dialogmöten om hur framtidens seniorboende bör planeras, har gett kommunen en rad spännande svar från både nuvarande och blivande seniorer.

Dialogmöten på temat ”hur vill du bo när du blir senior”, hölls i Staffanstorp och i Hjärup.

De medverkande fick svara på frågor om vart de skulle vilja flytta om de skulle lämna sitt nuvarande boende, vad som gör ett boende attraktivt, om de vill bo själva eller tillsammans med andra samt vilken typ av service de vill ha nära.

Mötena var välbesökta i båda tätorterna och totalt deltog 56 seniorer.

– Vi upplevde det som mycket intressant och spännande att få träffa medborgarna i det här formatet. Det var mycket givande, säger kvalitetsutvecklare Mikaela Troberg på socialförvaltningen, som ledde mötena tillsammans med kollegorna Jennie Andersson, Sanja Gojkovic och Katarina Sandberg Frid.

– Det är tydligt att kommuninvånarna uppskattar den här formen av forum. Vi har gjort en utvärdering och samtliga ville vara med på något liknande igen.

Varierade svar

Dialogmötenas frågeställningar resulterade i mycket varierande svar.

– De främsta gemensamma faktorerna som lyftes fram var att man önskade centralt belägna bostäder i både Staffanstorp och Hjärup samt en utökad variation av boenden. Viktigt var också närhet till service, mataffärer och kommunikationer, säger Mikaela. Många framförde en önskan om fler boendealternativ i kommunen, däribland fler hyresrätter.

– En grupp ville bo kvar så länge så möjligt i sitt nuvarande boende
och hoppades få stöd där, medan en annan grupp såg det som en viktig framtidsmöjlighet att kunna sälja sitt nuvarande hem och hyra sin seniorbostad för att få råd att göra något riktigt roligt på ålderns höst.

– Det fanns också flera som uttryckte att de inte ville vänta för länge eller tills de blivit ensamma, medan vissa redan hade flyttat till någon form av seniorbostad.

Rapporten har nu gått vidare till politiken som kunskapsunderlag inför framtiden över hur kommuninvånare ser på behovet av seniorboenden i kommunen.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt