Ny översiktsplan – Den tidiga dialogen har startat

Kom med synpunkter, idéer och förslag! Vad är unikt för Staffanstorp? Hur kan kommunen utvecklas för framtiden? Vilka platser är viktiga för dig?

Arbetet med Staffanstorps kommuns nya översiktsplan har startat. För oss är det viktigt att medborgarna och de verksamma i kommunen tycker till och bidrar med kunskap. Nu har du därför möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer om Staffanstorp i en enkät här på webben.

Klicka här för att komma till enkäten!

Ta del av enkätsvaren

De inkomna synpunkterna presenteras sedan i en sammanställning här på sidan. Resultatet från webbdialogen kommer att tas med i det fortsatta arbetet. Målet är att ta fram ett förslag på ny översiktsplan till nästa skede i planprocessen: samrådet. Läs mer om den nya översiktsplanen på webbplatsen: staffanstorp.se/oversiktsplan

Här kan du också lämna dina synpunkter, idéer och förslag

• Skicka e-post till: oversiktsplan@staffanstorp.se
• Fyll i webbenkäten här
• Skicka vanlig post till: Staffanstorps kommun, Stadsbyggnadskontoret
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp
Märk kuvertet med Översiktsplan