Markarbete med fjärrvärme i centrala Staffanstorp

Från vecka 16 till vecka 28 kommer det att pågå ett större markarbete med förläggning av fjärrvärme i centrala Staffanstorp. Arbetet kommer tidvis påverka framkomligheten utmed berörda gång-, cykel- och bilvägar.

Arbetet kommer att påbörjas nu i veckan vid Norregatan för att därefter fortgå löpande söderut utmed sträckan Storgatan-Malmövägen-Stamvägen. Därefter kommer förläggningen fortsätta i grönytorna utmed gång- och cykelvägen mellan Stamvägen – Rättsvägen.

Framkomligheten kommer att vara begränsad så vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att att uppstå under arbetets gång. Välj gärna annan väg om möjligt.

Arbetet utförs av Svevia på beställning av E.on.
För frågor eller ytterligare information, kontakta E.on 020-47 47 27.