Markarbete med fjärrvärme i centrala Staffanstorp

Från vecka 16 till vecka 28 kommer det att pågå ett större markarbete med förläggning av fjärrvärme i centrala Staffanstorp. Arbetet kommer tidvis påverka framkomligheten utmed berörda gång-, cykel- och bilvägar.

Arbetet kommer att påbörjas nu i veckan vid Norregatan för att därefter fortgå löpande söderut utmed sträckan Storgatan-Malmövägen-Stamvägen. Därefter kommer förläggningen fortsätta i grönytorna utmed gång- och cykelvägen mellan Stamvägen – Rättsvägen.

Framkomligheten kommer att vara begränsad så vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att att uppstå under arbetets gång. Välj gärna annan väg om möjligt.

Arbetet utförs av Svevia på beställning av E.on.
För frågor eller ytterligare information, kontakta E.on 020-47 47 27.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

4 kommentarer till Markarbete med fjärrvärme i centrala Staffanstorp

 1. Varför inte ersätta den generella bilden med en karta där den verkliga sträckningen av arbetet är utritat? Hundar, bussar, rondeller och trafiksignaler bidrar inte till orienteringen.

 2. Finns planer att denna fjärrvärme ska kunnas nyttjas även ut mot Nevishög?

  1. Undrar samma sak. Vore trevligt med en respons från kommunens sida.

   1. Hej Josefine,

    Denna fråga kan dessvärre inte Tekniska enheten svara på. Jag får be dig kontakta Eon för ytterligare information, se kontaktinformation ovan.

    Med Vänlig Hälsning,
    Linnea
    Parkingenjör