”Är här för medborgarnas skull”

– Min uppgift är att hela tiden ha fokus på dem vi finns till för, brukare, kunden, medborgaren, patienten. Alla vi som arbetar inom vård och omsorg finns här för medborgarnas skull.

Leila Misirli är vård- och omsorgschef i Staffanstorps kommun, vilket innebär att hon är chef för samtliga kommunala verksamheter inom äldreomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade.

– Jag har ett mycket spännande jobb. Det finns en väldig kompetens hos medarbetare och chefer i den här kommunen med ett ärligt och starkt engagemang som kan imponera på mig. För mig är detta jätteviktigt, eftersom det inte är sakområdena som är min huvudkompetens. Jag lär mig något nytt varje dag, det är superhäftigt med ett arbete där man får göra det.

Duktiga medarbetare

– Min uppgift är att se till så att verksamheten fungerar och blir bättre och mitt ledarskap bygger på att jag har duktiga medarbetare. Och det har jag.

– Jag har bildat en ledningsgrupp där alla chefer inom vård och omsorg deltar, totalt sex chefer samt vår medicinskt ansvariga sjuksköterska. Detta är för mig ett jätteviktigt forum. Arbetet med att tänka framåt måste ske gemensamt.

– En viktig roll för mig är att se till att medarbetarna inte jobbar ensamma med eget fokus utan ser till helheten i organisationen och alltid jobbar gemensamt framåt.

– En annan viktig uppgift är att titta över vem som gör vad i organisationen. Det finns vissa administrativa uppgifter som ska kunna läggas på andra roller.

– Läkarna måste få vara läkare. Sjuksköterskorna hos oss ska göra sjuksköterskeuppgifter. Bara en så enkel sak som att man på korttiden har en anställd som inte ska vara en undersköterska som plockar fram mat och tömmer diskmaskinen så att undersköterskorna får tid att fokusera på sin specialitet som är omvårdnad.

Planera för framtiden

– Hemtjänsten är delad i vård och service. I valfriheten ingår ett antal privata utförare, men man kan även välja det kommunala och de delarna är jag chef över.

– Vi har ett kommunalt LSS-boende och kommunal korttidsvård och växelvård. Sjuksköterske- och rehaborganisationen är också kommunal men det finns även sjuksköterskor hos de privata boendena. Hela myndighetsenheten där man fattar beslut om bistånd ligger inom kommunen.

Just nu pågår ett stort utvecklingsarbete inom myndigheten kring ett nytt kontaktsystem för medborgarna, en väg in, med en tydlighet i kontaktvägen in till kommunen.

– Vi tittar mycket på hur vi kan ta hjälp av olika teknik- och digitaliseringslösningar, berättar Leila Misirli. Vi måste planera för hur vård- och omsorg ska kunna fungera i ett längre perspektiv, med fler och fler äldre. Det handlar om att ligga ett steg före, alltid fundera på hur vi ska jobba och tänka annorlunda, för att få ihop verksamheten.

Arbetar nära de privata

Vård- och omsorgschefen har även ett visst övergripande ansvar över de privata utförarna tillsammans med den nya avdelningen för planering- och verksamhetsstöd på socialförvaltningen, med uppgift att följa upp avtal och kvalitet hos alla aktörer.

– Vi inom det kommunala arbetar i många frågor nära och tillsammans med de privata utförarna, bland annat genom vår nya teambaserade vårdform med målet att fler äldre ska kunna vårdas hemma, säger Leila Misirli som kom till Staffanstorp för ett knappt år sedan från ett jobb som kansli- och utvecklingschef på Sociala resursförvaltningen inom Malmö Stad.

Där hade hon 3 000 medarbetare att kommunicera med, med de svårigheter det innebär. I Staffanstorps kommun har hon 130 personer under sig.

– Här finns en helt annan närhet till medarbetare, medborgare, tjänstemän och politiker. Kortare beslutsvägar gör det lättare att få saker och ting gjorda.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt