Falska sjuksköterskor/hemtjänstpersonal hos medborgare

Det har kommit till vår kännedom att en av kommunens äldre invånare fått påhälsning och blivit bestulen av personer som utgett sig vara personal.

Det har kommit till vår kännedom att en av kommunens äldre invånare fått påhälsning av två personer som utgett sig för att vara sjuksköterskor från kommunen och att de skulle utföra vårdande insats hos personen.

De blev insläppta och personen blev bestulen i sitt hem.

Vid hembesök av hemtjänst alternativt hemsjukvård så ska personal ALLTID kunna legitimera sig.

Vi uppmanar alla som har insatser i någon form gällande hemtjänst eller dylikt att inte öppna för någon som inte kan legitimera sig.

/Leila Misirli

Vård och omsorgschef