Ett år med Staffanstorps kommun (2017)

Bygge i Hjärup. Foto: Ivar Sjögren

Skolor av hög kvalitet, hög social service för alla behov och inte minst ett företagsklimat av högsta nivå. Att ligga i toppklass som kommun innebär höga förväntningar och stora utmaningar. 

För att kunna erbjuda skolor i absolut toppklass och en arbetsmiljö av allra högsta kvalitet för våra barn pågår ett ständigt utvecklingsarbete.

Våra grundskolor klättrade 2017 åter på den nationella rankingen där vi gått fram hela 99 placeringar sedan 2014. Nya skickliga lärare och pedagoger rekryteras kontinuerligt och våra pedagoger kompetensutvecklas i en ständigt pågående process för att möta dagens högsta krav på högklassig skolutbildning för våra barn. 80 procent av pedagogerna är legitimerade, den sjätte högsta andelen i Skåne.

Befintliga skolor i vår kommun renoveras och nya byggs för att möta behoven. Under 2017 började Ängslyckans nya förskola i Hjärup byggas med tolv nya avdelningar för totalt 270 barn.

Fler och fler flyttar in

Staffanstorp är en attraktiv kommun att bo i. Inflyttningstakten till vår kommun är hög och har varit det i många år. Fler än 1 600 nya invånare har flyttat in sedan 2012.

Bara under 2017 blev vi 567 fler medborgare. Befolkningsökningen förväntas fortsätta. Om tre år beräknas antalet barn och ungdomar i åldrarna 0-19 år ha ökat med ytterligare tio procent.

För att möta efterfrågan växer nya bostadsområden fram. Dagligen flyttar nya familjer in. Förra året färdigställdes 160 nya småhus. Två nya vårdboenden började byggas, i Vikhem och i Sockerstan.

I Sockerstan och Södra Stanstad i Staffanstorp och i Västerstad i Hjärup projekteras och planeras just nu nya områden.

Utökad service i Hjärup

För Hjärupborna är stora positiva förändringar på gång. Trekanten vid Väståkravägen/Gamla Lundavägen höjer servicenivån med livsmedel, post, byggvaror, tandläkare, med mera, det mesta man kan behöva i vardagen.

Hjärups park byggs vidare som ett naturligt grönt stråk och fortsättning på Uppåkravallen. Utbyggnaden och nedgrävningen av fyra spår på stambanan drog igång i oktober 2017 och ger inom några år möjlighet till en utökad turtäthet för de pendlande hjärupsborna.

Sist men inte minst; första delen av kulturlyftet avslutades strax före jul när Staffanstorps bibliotek flyttade in i rådhuset.

Vi lovar: 2018 blir inte mindre händelserikt. Utvecklingen står aldrig stilla i Staffanstorps kommun!

Fakta – Staffanstorps kommun

  • Hade vid årsskiftet 24 167 invånare.
  • Tillhör topp tre i Skåne med bästa företagsklimat.
  • Tillhör topp åtta i landet för bästa företagsklimat.
  • Är rankad högre än 232 andra svenska skolkommuner (plats 58).
  • Är 16:e bäst i landet på att tillämpa offentlighetsprincipen.
  • Delad andraplats i Security Awards, säkerhetsbranschens stora pris, för vår satsning på märkDNA.
  • Har för 20:e året i följd ett positivt ekonomiskt resultat och redovisar plusresultatet 80,4 miljoner för hela kommunkoncernen inklusive bolag.
  • Har en av landets lägsta skattesatser –19:14 – 1:61 kr under rikssnittet.

Text: Ivar Sjögren