Upprustning av grönstråk i västra Hjärup

Nu är det dags att rusta upp vändzonerna som vetter ut mot gång- och cykelvägen som går igenom området Namnbyn i Hjärup. Gamla, förvuxna buskage kommer att röjas för att ge plats åt nya, blommande buskar. Likaså kommer nya träd med stora prydnadsvärden att planteras in utmed grönstråket.

Gång- och cykelstråket som går igenom området Namnbyn i västra Hjärup kantas av flera vändzoner. Kring vändplatserna finns vegetation dels som avgränsare mellan parkering och gång- och cykelväg, dels som hinder för genomfartstrafik. Vegetationen har i många avseende helt tappat sitt prydnadsvärde och är förvuxen.

Bild: Förvuxet buskage. Foto: Karl Clarin, Staffanstorps kommun.

För att långsiktigt lyfta dessa vändplatser och samtidigt höja attraktiviteten utmed det välbesökta grönstråket, kommer nu vegetationen att bytas ut. Gamla buskage kommer att ersättas av blommande buskar och nya trädrader kommer att planteras in utmed gång- och cykelvägen för att försköna området ytterligare.

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer PEAB och Green Landscaping att utföra upprustningen. Arbetet påbörjas onsdagen den 2 maj och pågår under hela månaden. Under denna period kommer parkeringsplatser i vändzonerna att vara blockerade under en begränsad tid. Vi hoppas att ni har överseende med dessa störningar och att ni kommer uppskatta resultatet.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Tekniska enheten
046–25 11 00.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »