Eventuellt sämre tryck i vattenledningarna i Staffanstorp

Foto:Lars Owesson Sydvatten

Sydvatten kommer under vecka 20 till och med 23 utföra underhåll på sina ledningar vilket kan medföra sämre tryck i vattenledningarna i Staffanstorp.

Eventuella frågor var vänlig och kontakta Tekniska enheten via kommunens växel på 046/25 11 00