Vattenläcka på Fabriksvägen i Staffanstorp

Just nu måndagen den 14 maj har det inträffat en akut vattenläcka på Fabriksvägen i Staffanstorp. Vattnet stängs av från klockan 16.

Läckan visar sig större än vad man trott så arbetet kommer att fortsätta efter klockan 16. Verkstadsvägen, Kranvägen och Fabriksvägen är de gator som blir utan vatten

Arbetet med lagning av läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen. Berörda fastigheter är informerade.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.

Har ni frågor hör av er till PEAB Sverige AB
Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10