Rivning av Minilivs i Hjärup

Minilivs i Hjärup. Foto: Trafikverket

Trafikverket fortsätter med förberedande byggarbeten i Hjärup för de fyra spåren och den nya stationen. Ett av dessa arbeten är rivningen av Minilivs vid Hjärup station. Anledningen är att den nya stationen kommer att byggas på platsen.

Rivningsarbetet kommer att starta under vecka 21 och förväntas pågå i cirka en vecka.

Under rivningen kommer Minilivs vara inhägnat och det kan förekomma buller i samband med arbetet. För att det inte ska damma under rivningen vattnar man under arbetet. När rivningsmaterial forslas bort kör tung trafik till och från bygget. Granitstenen runt Minilins kommer att sparas.
Arbetet bedöms inte att påverka trafiken på Banvallsvägen.

Trafikverket arbetar normalt dagtid mellan kl. 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider. Läs mer på www.trafikverket.se/lund-arlov.