Mycket nöjda företagare i Staffanstorps kommun

Grå linje visar Staffanstorps kommuns resultat, blå linje visar Sveriges snittresultat. Diagram: Svenskt Näringsliv

Den 15 maj släppte Svenskt näringsliv enkätsvaren på den undersökning som gjordes under januari 2018.

Frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.

Med glädje ser vi att Staffanstorps kommuns företagare är mycket nöjda med att vara företagare i Staffanstorps kommun. Vi är övertygade att det fina omdömet är ett resultat av att företagare, politiker och kommunala tjänstemän har ett och samma mål – att värna om vårt fina företagsklimat.

Läs mer på foretagsklimat.se samt businessport.se!