Mycket nöjda företagare i Staffanstorps kommun

Grå linje visar Staffanstorps kommuns resultat, blå linje visar Sveriges snittresultat. Diagram: Svenskt Näringsliv

Den 15 maj släppte Svenskt näringsliv enkätsvaren på den undersökning som gjordes under januari 2018.

Frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.

Med glädje ser vi att Staffanstorps kommuns företagare är mycket nöjda med att vara företagare i Staffanstorps kommun. Vi är övertygade att det fina omdömet är ett resultat av att företagare, politiker och kommunala tjänstemän har ett och samma mål – att värna om vårt fina företagsklimat.

Läs mer på foretagsklimat.se samt businessport.se!

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.