Nu ska gruset städas bort

I år har flera av gång- och cykelvägarna i Staffanstorps kommun missats i vårens soprunda. Vi beklagar och förstår att detta orsakat både gång- och cykeltrafikanter visst besvär.

Idag påbörjades en kompletterande soprunda som planeras vara färdig i slutet av denna vecka.