Starkt ökande inpendling till jobb i Staffanstorp

Staffanstorps gamla järnvägsstation. Foto: Staffanstorps kommun

Hela 88 procent! Så mycket har den dagliga inpendlingen utifrån, till jobb i Staffanstorps kommun, ökat sedan år 2000.

Varje dag pendlar 8 700 staffanstorpare ut till jobb i grannkommunerna, vilket är en ökning med 19 procent sedan år 2000. En ökning ungefär lika stor som befolkningstillväxten samma period.

Men verkligt dramatisk är ökningen av inpendling. Varje dag reser
4 000 personer in i Staffanstorps kommun för att jobba. Det är en ökning med hela 88 procent sedan år 2000.

– Vi är idag en mycket expansiv kommun i Öresundsregionen med en mycket spännande framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

– Detta är ett kvitto på att våra ansträngningar ger resultat. Här finns ett stort samband med vårt fina företagsklimat och vår strävan att vara en av landets absolut bästa företagskommuner.

Tusentals nya jobb

Flera både små och stora företag väljer idag gärna Staffanstorp som etableringsort före de stora grannkommunerna.

Förra året inledde BMW sin etablering och nu är det dags för Kilenkrysset AB, som utökat sitt markinnehav i västra Staffanstorp med ytterligare 180 000 kvadratmeter.

– Fastigheten ligger perfekt för den typ av verksamheter och hyresgäster vi brukar utveckla för. Vi ser en potential att skapa ett nytt Stockholm Nord som är vår logistikterminal i Rosersberg. Fullt utvecklat betyder vår satsning fler än tusen nya arbetstillfällen i Staffanstorp, säger Kilenkryssets VD Jens Persson.

Positiva attityder och snabb hantering

Staffanstorps placering mellan Malmö och Lund och nära till Köpenhamn är omvittnat viktig när företag väljer ny etableringsort.

Men andra faktorer har också stor betydelse: välutvecklad service, snabb ärendehantering, positivt bemötande, lätt att nå ansvariga tjänstemän och politiker, god tillgång till industrimark, bra kommunikationer och tillgång på arbetskraft.

En summering av dessa faktorer gav Staffanstorps kommun topplatsen 8 bland 290 svenska kommuner i senaste företagsrankingen 2017.

– Vi satsar hårt på samarbetsprojekt med det lokala näringslivet för att stimulera utvecklingen och Kilenkrysset AB:s storsatsning ligger helt rätt i tiden. Vi ser verkligen fram emot ett ömsesidigt framtida samarbete i vår satsning för samhället och näringslivet, säger Christian Sonesson.

Fakta

Inpendling
Hela 4 000 personer pendlar dagligen in till Staffanstorp för att jobba, vilket är en ökning med 88 procent sedan år 2000. De pendlar främst från Malmö, Lund, Kävlinge, Svedala och Eslöv.

Företagsklimat
Staffantorps kommun ligger på plats 8 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste ranking.

Skäl till placeringen:
• Välutvecklad kommunal service
• Snabb och korrekt ärendehantering
• Bemötande/attityder/tillgänglighet
• Korrekt tillämpning av lagar och regler
• Bra kommunikationer
• Ej kommunal konkurrens
• God mark-/planberedskap

Text: Ivar Sjögren