Eldningsförbud i Staffanstorps kommun

Årets Valborgsfirande ställs in. Foto: Tiago Cabral/flickr.com

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Staffanstorp och Lomma med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet gäller från och med den 23:e maj klockan 12.00, och varar tills vidare.

​När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag.

En kommun får meddela föreskrift om förbud mot eldning utomhus enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap 7§.

Staffanstorp 2018-05-23, Bertil Persson, räddningschef Lomma-Staffanstorp