Detta tog vi med oss från den tidiga dialogen!

Medborgarperspektivet är viktigt genom hela arbetet med översiktsplanen. Därför inledde vi med en tidig dialog där medborgarna fick möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer om Staffanstorp i en webbenkät.

Vi har sammanfattat de svar och synpunkter som kom in. Medborgarna tyckte att kommunikation, stadsliv & grönområden, aktiviteter och gemenskap ska ligga i fokus när kommunen ska växa på ett hållbart sätt, fortsätta vara en attraktiv ort att leva och verka på och utvecklas till vår livsoas.

Kommunikation

Bra kommunikation har varit ett återkommande tema där medborgarna efterfrågar utökad kollektivtrafik i hela kommunen och en utveckling av busslinjer, främst mellan Hjärup och Staffanstorp.

Stadsliv, bostäder och grönområden

Medborgarna önskar att Staffanstorp blir en mer levande småstad med blandad bebyggelse, service och arbetsplatser liksom mötesplatser och grönområden. Det efterfrågas nya bostäder men samtidigt som man vill bevara en trivsam grönmiljö och hålla landskapet öppet där det finns höga natur- och upplevelsevärden.

Gemenskap och aktiviteter

Medborgarna efterfrågar platser som inbjuder till aktiviteter som förstärker gemenskap mellan människor. Badhus, utegym, aktiviteter för barn, bowlinghall och caféer är några av förslagen.

Stort tack för alla förslag och synpunkter!

Vanligaste synpunkterna från medborgardialogen

Nedan listas de vanligaste förslagen och synpunkterna som kom in under dialogen.

  1. Utveckla kollektivtrafiken med stadsbussar och tåg.
  2. Bevara grönområden och naturen
  3. Satsa på skolor och vårdcentraler
  4. Satsa på ungdomar och studenter
  5. Satsa mer på hållbarhet
  6. Fler kaféer
  7. Fler aktiviteter för barn
  8. Bygg ny bowlinghall
  9. Satsa på utemiljö och idrott
  10. Fler hyreslägenheter
  11. Busslinje mellan Staffanstorp och Hjärup
  12. Skapa fler skolor och förskolor
  13. Skapa bostadsområden med blandad bebyggelse och grönområden
  14. Bättre miljötänk
  15. Fler parker i kommunen
  16. Trygghet

Här kan du läsa mer om Staffanstorps kommuns nya översiktsplan!