Ny infart till Jakriborg

Jakriborg. Foto: Trafikverket

I Hjärup är Trafikverket igång med att flytta bullervallen vid Vragerupsvägen för att ge plats för nya spår. Även den sista biten av Banvallsvägen, vid korsningen till Lommavägen, kommer att flyttas. Trafikverket startar med att gräva om ledningar och fälla träd, preliminärt i månadsskiftet juni/juli.

Arbetet med den tillfälliga bron över järnvägen vid Vragerupsvägen startar preliminärt i augusti. För att få plats att arbeta med bron flyttas nu infarten till Jakriborg. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp när vägen är klar.

Minilivs har rivits och Trafikverket har även börjat förbereda för att gräva för ledningar och slå ner stålspont vid stationen.

Trafikverket arbetar normalt dagtid mellan kl. 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Läs mer om Trafikverkets arbetsplatser och störningar >>